Általános szerződési feltételek

Általános rendelkezések és fogalmak

Jelen ÁSZF tartalmazza a www.olajcserearak.hu weboldal (a továbbiakban: Weboldal) látogatására és használatára vonatkozó szabályokat. A Weboldal üzemeltetője és egyben tulajdonosa a Garaholding Kft (székhely: 1098 Budapest, Könyves Kálmán krt. 18-20 Cégjegyzékszám: 10920368 Adószám: 23753950-2-44 továbbiakban: Szolgáltató vagy Garaholding Kft). A Weboldal látogatásának feltétele az ÁSZF megismerése. A Weboldal használatával a Felhasználó elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el az ÁSZF-ben foglalt rendelkezéseket.

Jelen ÁSZF-ben használt fogalmak jelentése

Weboldal – a www.olajcserearak.hu oldalon elérhető internetes felület, amely grafikus elemeket és szoftvereket tartalmaz. A Weboldalon a Garaholding Kft-hoz kapcsolódó tartalmak jelennek meg, ahol a Felhasználónak lehetősége van a közzétett tartalom megismerésére, így többek között értesülhet a Garaholding Kft aktuális ajánlatairól, kampányairól. A Garaholding Kft a Weboldal által, elektronikus úton nyújtja e szolgáltatást a Felhasználók részére. Felhasználó természetes személy, aki a Weboldalt használja. Hírlevél a Felhasználó által, kifejezetten e célból, a Garaholding Kft rendelkezésére bocsátott elektronikus levelezési címre, a Garaholding Kft által rendszeresen küldött, reklámtartalmú elektronikus üzenet. E hírlevélből a Felhasználó értesülhet többek között a Garaholding Kft aktuális ajánlatairól vagy akcióiról, új termékeiről, kampányairól vagy egyéb aktivitásairól.

A Weboldal

A Weboldal használatához szükséges, minimális technológiai feltételek

 • Szélessávú internetkapcsolat
 • Internet böngésző (Internet Explorer 9 vagy e böngésző későbbi verziója, Google Chrome, Mozilla Firefox 7 vagy későbbi verziója, Opera 10 vagy későbbi verziója), amely támogatja a CSS-t és a JavaScriptet
 • A cookie-k alkalmazását lehetővé tevő beállítás
 • Pop-up ablak (pop-up) alkalmazását lehetővé tevő beállítás
 • Microsoft Windows XP vagy ennél magasabb rendű operációs rendszer, Linux, OSX 10.4 vagy magasabb rendű operációs rendszer.

A Felhasználó a Weboldal használata során köteles tartózkodni vagy megszakítani minden olyan cselekményt, amely a Weboldal megfelelő működését akadályozza, különös tekintettel az alábbiakra

 • A Weboldal mások általi használatát zavarja, ideértve a Weboldal használatának akadályozását is;
 • A Weboldal akár tartalmi, akár technikai jellegű beavatkozások általi megzavarása.
 • A Garaholding Kft minden tőle elvárható, ésszerű erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy biztosítsa a Weboldal biztonságos és vírusoktól, kémprogramoktól és egyéb hibáktól mentes működését, de nem garantálja mindezeket, továbbá a Felhasználók felelősek a személyi számítógépük, valamint személyes adataik biztonságáért.
 • A Garaholding Kft fenntartja a jogot, hogy a Felhasználók előzetes értesítése nélkül, időszakosan korlátozza a Weboldalhoz való hozzáférést például annak fejlesztése vagy karbantartása céljából.

A Garaholding Kft nem felelős

 • Sem a jogsértésekért vagy a Weboldal elérhetetlenségéért, sem pedig azokért a károkért, amelyeket a Felhasználók a Weboldal használatával összefüggésben okoztak
 • A Weboldal működési zavaraiért, amelyek vis major vagy a Felhasználók, esetleg harmadik személyek jogosulatlan beavatkozásának következményei
 • A Weboldalnak és a Felhasználó hardver és /vagy szoftver konfigurációjának összeférhetetlenségéért
 • Technikai zavarokért, ideértve a Weboldalhoz kapcsolódó minden meghibásodást
 • A Weboldalon elhelyezett termékfotók, így az ár és a termékleírás is csak azt a célt szolgálja, hogy általánosságban bemutassa a Garaholding Kft választékába tartozó szolgáltatásokat.
 • Minden a Weboldalon megjelenített tartalom, ideértve a védjegyeket, fényképfelvételeket (fotókat), leírásokat, applikációkat a jog által védett tartalomnak minősülnek. E tartalmak bármelyikének teljes vagy részleges felhasználása jogsértő.
 • A Garaholding Kft nem vállal felelősséget a Weboldalon közzétett tartalomnak a Felhasználó által történő felhasználásának következményeiért. Továbbá a Garaholding Kft nem tartozik felelősséggel sem a Felhasználók, sem harmadik személyekkel szemben azokért a károkért, amelyek a közvetlenül vagy közvetetten a Weboldalon közzétett információk felhasználásának következményei.

A Hírlevél szolgáltatás

A Hírlevél szolgáltatást a Felhasználó a regisztrációs felületen az alábbi adatok megadásával rendelheti meg:

 • Megadja a nevét, az email címét, amelyre a hírlevelet kéri
 • A megjelölt négyzet kipipálásával kifejezi hozzájárulását, miszerint reklámtartalmú elektronikus hírlevelet kíván kapni
 • Aktiválja a hírlevél szolgáltatást az emailben megküldött linkre történő kattintással, amely emailt automatikusan küld a rendszer a Felhasználó által megadott email címre annak érdekében, hogy ellenőrizze a regisztráció során megadott adatok helyességét. Abban az esetben, ha az adatok megerősítésére a regisztrációt követő 14 napon belül nem kerül sor, az összes megadott adat törlésre kerül.
 • A Hírlevél szolgáltatásra történő fentiek szerinti feliratkozással, a Felhasználó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a reklámtartalmú, marketing célú elektronikus levelet kapjon a mindenkor hatályos, vonatkozó jogszabályi előírásokkal összhangban.
 • A hírlevél egyes funkcióinak használata a Felhasználó aktivitásán és email azonosítójának helyes konfigurációjától függ.
 • A Hírlevélre feliratkozott Felhasználónak bármikor lehetősége van leiratkozni a Hírlevélről, amelyet minden egyes Hírlevélben elhelyezett linkre kattintva tehet meg.
 • A Hírlevél szolgáltatás a a Garaholding Kft által biztosított, ingyenes szolgáltatás.

Személyes adatok védelme

A Weboldal használatával és a Hírlevél szolgáltatással összefüggő személyes adatok kezelésére vonatkozó rendelkezéseket a Garaholding Kft Adatvédelmi és cookie szabályzata tartalmazza, amely elérhető a www.olajcserearak.hu/adatvedelem oldalon.

Befejező rendelkezések

 • Azokban az esetekben, amelyekről a jelen ÁSZF nem rendelkezik, a mindenkor hatályos, magyar jogszabályok szerint kell eljárni.
 • A Garaholding Kft fenntartja a jogot, hogy bármikor módosítsa, felfüggessze vagy megszüntesse a Weboldalhoz kapcsolódó valamely tartalmat, ideértve, de nem kizárólagosan valamely termékhez vagy szolgáltatáshoz kapcsolódó tartalmat.
 • A Garaholding Kft jogosult e feltételeket bármikor megváltoztatni. A módosított ÁSZF a honlapon történő közzététellel lép hatályba. A Felhasználók a honlapon rendszeresen tájékozódhatnak az ÁSZF aktuális rendelkezéseiről.

Jelen ÁSZF 2018. május 20. napjától érvényes.